. اطلاعیه شبکه دیدار بزودی سریال‌های ایرانی از شبکه حذف خواهند شد. #سیسیکم #خر…