. #اطلاعیه : شبکه Yourtime از فرکانس 12594 ماهواره ای اکسپرس قطع و حذف شده است….