. فعال سازی هدیه 100 گیگابایتی برای مشترکین اینترنت ثابت:.