. مهران مدیری مهمان کتاب باز سروش صحت شد این برنامه چهارشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۹ رو…